ПРИЛОЖЕНИЯ

Допълнителен обем – за тези, които искат да имат повече вода с едно зареждане!

Не се препоръчва използването на бутилки по-големи от 5 литра!

  • Подгответе бутилката, като отрежете дръжката за носене.
  • Измийте около гърлото на бутилката при затворена капачка.
  • Отвийте капачката.
  • Започнете да наливате от бутилката в отвора за пълнене на Минико, като едновременно с това бързо поставите бутилката (във вертикално положение) да стъпи на гърлото на Минико.
  • Източването на вода от бутилката спира в момента, в който нивото на водата в Минико достигне гърлото на вече поставената бутилка.

По този начин нивото на водата в съда служи като тапа – спира достъпа на въздух в бутилката и не позволява по-нататъшно изтичане на вода. Това е илюстрирано на рисунката с разрез на съда с допълнителен обем.